www.foretagsutbildningivast.se ©2011

 

 

 

Budgetering

 

Att vara förutseende är viktigt för alla som driver företag och i detta ligger bland annat den ekonomiska planeringen inför framtiden. Denna planering ger förhoppningsvis ökade möjligheter till god ekonomisk ordning och lönsamhet. Med en ekonomisk planering får företaget möjlighet att se konsekvenserna av verksamheten i god tid och då kan rätt åtgärder vidtas innan det är för sent. Man ges också möjligheten att planera hur företagets resurser skall användas på bästa sätt. I många fall kan dessutom företagets intressenter (ex banken) kräva att få studera företagets budget som stöd för de beslut som skall fattas.

 

Kursinnehåll

 

  • Olika budgetar
  • Resultat- och likviditetsbudget
  • Utfall och avvikelse
  • Utfalls- och avvikelseanalys
  • Åtgärder
  • Likviditet
  • Vad man kan göra vid begränsad likviditet

 

Målsättning

 

Att kunna konstruera de två viktigaste budgetarna för ett företag; resultat- och likviditetsbudgeten. Dessutom skall vi kunna analysera eventuella avvikelser mellan budget och utfall samt diskutera vilka åtgärder som kan vidtas för att nå önskade mål.

 

 

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer från utvärderingar:

 

Förmåga att göra lektionen

rolig och omväxlande

 

Bra strategiskt upplägg - tydligt och välplanerat

  

Komplett lärare - väldigt pedagogisk

 

Nu förstår jag varför man skall budgetera!

 

 

 

      

 

       Litteratur

      www.blinfo.se