www.foretagsutbildningivast.se ©2011

 

 

 

Att läsa en årsredovisning

 

Det kan i många fall vara nyttigt att kunna läsa och förstå den ekonomiska information som presenteras i en årsredovisning. Som anställd i ett företag, medlem i en bostadsrättsförening eller som egenföretagare kanske man vill sätta sig in i verksamheten och få besked om hur det går. Eftersom majoriteten av den svenska befolkningen i dag också placerar sparpengar i aktiemarknaden kan det finnas betydande fördelar med att kunna bedöma, värdera och jämföra företags ekonomiska resultat och ställning.

 

Kursinnehåll

 

  • Resultat- och balansrappor
  • Årsredovisningens uppbyggnad
  • Hur man kan se vad som har hänt under året
  • Förvaltningsberättelse
  • Revisionsberättelse
  • Företrädarnas ansvar
  • Nyckeltal

 

Målsättning

 

Att kunna läsa och förstå den ekonomiska information som presenteras i en årsredovisning.

 

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer från utvärderingar:

 

Nu förstår jag äntligen

verksamhetens siffror

 

Metodiskt, tydligt och

givande

 

Uppskattar tydligheten

 

 

 

 

Litteratur

www.blinfo.se