www.foretagsutbildningivast.se ©2011

 

 

 

 

Butiksekonomi – Bas

 

Många butiker upplever försämrad lönsamhet trots ökad försäljning i såväl kronor som volym. För att kunna driva verksamheten med bibehållen lönsamhet och ekonomisk stabilitet krävs en förståelse för vad som påverkar butikens ekonomi. Alla medarbetare är delaktiga och med sina handlingar bidrar de till företagets lönsamhet. Detta innebär att hela personalen bör ha grundläggande kunskaper i hur man planerar det dagliga arbetet för att uppnå maximal avkastning med de resurser som finns till förfogande. Om personalen får redskap som innebär att de känner sig delaktig i butikens ekonomi finns också ökade möjligheter till engagemang och motivation.

  

Kursinnehåll

 

  • Butikens lönsamhet
  • Priskalkylering och lönsamhet
  • Pålägg och marginal i kronor och procent
  • Marginalens påverkan på företagets resultat
  • Moms
  • Genomsnittligt varulager, lagringstid och inventering
  • Varulagrets omsättningshastighet

  

Målsättning

 

Att skapa förståelse bland samtliga medarbetare för hur man bidrar till positivt resultat och stärkt ekonomisk ställning i företaget. Här krävs insikt i vad som påverkar butikens ekonomi och vilken roll varje enskild medarbetare har i arbetet mot ökad lönsamhet och ekonomisk stabilitet.

 

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer från utvärderingar:

 

Nu förstår jag butikens

siffror

 

Rekommenderar starkt såväl

kurs som kursledare

 

Ovärderlig kunskap för alla

som arbetar i en butik

 

 

 

 

Länk till vår bokhandel

 

 

 

Litteratur

www.blinfo.se