www.foretagsutbildningivast.se ©2011

 

 

 

Butiksekonomi – Bas & Fördjupning

 

Många butiker upplever försämrad lönsamhet trots ökad försäljning i såväl kronor som volym. För att kunna driva verksamheten med bibehållen lönsamhet och ekonomisk stabilitet krävs en förståelse för vad som påverkar butikens ekonomi. Alla medarbetare är delaktiga och med sina handlingar bidrar de till företagets lönsamhet. Detta innebär att hela personalen bör ha grundläggande kunskaper i hur man planerar det dagliga arbetet för att uppnå maximal avkastning med de resurser som finns till förfogande. Om personalen får redskap som innebär att de känner sig delaktig i butikens ekonomi finns också ökade möjligheter till engagemang och motivation.

 

Kursinnehåll

 

 • Butikens lönsamhet
 • Priskalkylering och lönsamhet
 • Pålägg och marginal i kronor och procent
 • Marginalens påverkan på företagets resultat
 • Bruttovinst
 • Effekter på resultatet vid svinn och rea
 • Moms
 • Genomsnittligt varulager, lagringstid och inventering
 • Varulagrets omsättningshastighet
 • Butikens nyckeltal
 • TB 1, TB 2
 • Fördela intäkter och kostnader på olika avdelningar
 • Särintäkter, särkostnader och samkostnader
 • Utnyttja ledig kapacitet
 • Investeringskalkylering

 

Målsättning

 

Att skapa förståelse bland samtliga medarbetare för hur man bidrar till positivt resultat och stärkt ekonomisk ställning i företaget. Här krävs insikt i vad som påverkar butikens ekonomi och vilken roll varje enskild medarbetare har i arbetet mot ökad lönsamhet och ekonomisk stabilitet.
 

 

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer från utvärderingar:

 

Nu förstår jag butikens

siffror

 

Rekommenderar starkt såväl

kurs som kursledare

 

Ovärderlig kunskap för alla

som arbetar i en butik

 

Massor med nyttiga övningar

och exempel

 

Verklighetsnära och

användbara kunskaper

 

Vilka a-ha upplevelser

 

Fantastisk lärare som

verkligen förstår butikens

vardag

 

 

 

 

 

Länk till vår bokhandel

 

 

 

Litteratur

www.blinfo.se