www.foretagsutbildningivast.se ©2011

 

 

 

 

Bokföring – Bas

 

För att kunna fatta riktiga beslut och styra företaget mot önskade mål krävs information om hur verksamheten går. Förutom att företagaren själv vill känna till hur ekonomin ser ut så finns det flera aktörer i omgivningen som ofta vill ta del av företagets resultat och ekonomiska ställning. Det kan exempelvis vara banken som behöver underlag för att besluta om lån eller checkkrediter, leverantörer som funderar över om de vill/vågar göra affärer med företaget eller Skatteverket som bland annat kräver rapportering av moms, arbetsgivaravgifter och preliminär skatt. Informationen om företagets ekonomi erhålls genom att företaget registrerar alla affärshändelser som påverkar såväl resultatet som den ekonomiska ställningen.

 

Kursinnehåll

 

 • Dubbel bokföring
 • Från budget till bokslut
 • Resultat- och balansrapport
 • Affärshändelser
 • Verifikationer
 • Debet, kredit
 • Kontoklasser, kontogrupper och konton
 • Kontoplan
 • Bokföringslagen
 • Bokföring av inkomster, utgifter och finansiella händelser
 • Kontant eller på kredit
 • Moms
 • Bokföring av personalkostnader

 

Målsättning

 

Att själv kunna sköta företagets löpande bokföring för att på så sätt bättre förstå verksamheten och vad som påverkar resultatet och den ekonomiska ställningen.

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer från utvärderingar:

 

Innehållsrikt, engagerande,

proffsigt och lärorikt

 

Tänk att det klarnade så

snabbt

 

Det kan ju faktiskt vara

ganska kul med bokföring

 

Vilken otrolig pedagog

 

 

 

 

Länk till vår bokhandel

 

 

 

 

Litteratur

www.blinfo.se