www.foretagsutbildningivast.se ©2011

 

 

 

Bokslut och årsredovisning

 

Om du driver eget företag kanske du själv vill kunna upprätta företagets bokslut och årsredovisning. Även om du inte gör detta på egen hand finns det betydande fördelar med en förståelse för denna process och hur rapporterna skall tolkas.

 

Kursinnehåll

 

  • Hur man gör ett bokslut
  • Bokföringslagen och årsredovisningslagen
  • Värdering av tillgångar och skulder
  • Avstämningar
  • Periodiseringar
  • Avskrivningar
  • Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver
  • Resultat- och balansrapport
  • Skatteregler
  • Årsredovisningen

 

Målsättning

 

Att på egen hand kunna upprätta företagets bokslut och årsredovisning och tolka dessa ekonomiska rapporter.

 

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer från utvärderingar:

 

Komplicerat, men kul

 

Förmåga att göra ämnet

lustfyllt och intressant

 

Kunnig och engagerad lärare

 

 

     

 

      

 

      Litteratur

     www.blinfo.se