www.foretagsutbildningivast.se ©2011

 

 

 

Löneadministration

 

Om man i dag arbetar med personalfrågor eller har personalansvar kan det vara viktigt att känna till vad som gäller inom det löneadministrativa området. Samma sak gäller i fall man funderar på att starta eget företag och då kommer att få ansvara för arbetet med sin egen lön och kanske även eventuella anställdas löner.

 

Kursinnehåll

 

  • Bruttolön och nettolön

  • Skatteavdrag

  • Sociala avgifter

  • Traktamenten

  • Löneförmåner

  • Övertid och mertid

  • Sjukfrånvaro, föräldraledighet och tjänstledighet

  • Semester

  • Kontrolluppgifter

 

Målsättning

 

Att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i löneadministration. Tanken är att man skall praktiskt skall kunna sköta alla personaladministrativa ärenden inom företaget.

 

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

Kommentarer från utvärderingar:

 

Bättre och kunnigare lärare är svårt att hitta

 

Bra strategiskt upplägg - tydligt och välplanerat

  

Presenterar ett svårt ämne på ett lättsamt sätt

 

 

     

 

     

 

      Litteratur

     www.blinfo.se