www.foretagsutbildningivast.se ©2011

 

 

 

Arbetsrätt

 

I en vårt dagliga arbete är det inte ovanligt med arbetsrättsliga meningsskiljaktigheter. Omorganisation, nyanställningar och uppsägningar hör till vardagen och då är det ovärderligt med goda kunskaper i arbetsrättslig lagstiftning. För att garantera att korrekta beslut fattas måste man känna till vilka spelregler som gäller och vilka rättsregler man har att förhålla sig till. Att fatta riktiga beslut från början kan innebära att många tidskrävande och kostsamma problem undviks. Även om man inte arbetar med personalfrågor eller har personalansvar kan det finnas betydande fördelar med att känna till vilka rättigheter och skyldigheter vi har inom det arbetsrättsliga området.

  

Kursinnehåll

 

 • Anställning och anställningsformer
 • Rekrytering/nyanställningar
 • Uppsägning och uppsägningstid
 • Turordningsregler
 • Avsked
 • Omorganisation och verksamhetsförändringar
 • Omplacering
 • Rätt till ledighet
 • Arbetstid och semester
 • Arbetsmiljö
 • Diskriminering
 • Jämställdhet
 • MBL
 • LAS
 • Kollektivavtal
 • Sjukdom och arbetsskada

 

Målsättning

 

Att ge grundläggande kunskaper inom det arbetsrättsliga området. Vi skall känna till och kunna tillämpa de lagar och regler som gäller i samband med anställning, uppsägning, omorganisation och andra verksamhetsförändringar.

 

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer från utvärderingar:

 

Innehållsrikt, inspirerande

och proffsigt

 

Tydligt & pedagogiskt

 

Fantastisk lärare som

konkretiserar ett svårt ämne

 

 

     

 

      

 

      

 

      Litteratur

     www.blinfo.se