www.foretagsutbildningivast.se ©2011

 

 

 

Företagsekonomi

 

Grunderna i att förstå hur ett företag fungerar

 

Grundläggande kunskaper och färdigheter i företagsekonomi är värdefullt för samtliga medarbetare i företaget. I dag präglas de flesta verksamheter av decentraliserat ansvar, vilket innebär att allt fler behöver kunskaper inom företagsekonomi. Även om du inte arbetar som ekonom så är det idag många arbetsuppgifter som är av företagsekonomisk karaktär. Det finns alltså tydliga fördelar med att känna till hur företaget fungerar och vad som skapar lönsamhet.

 

Kursinnehåll

 

 • Ekonomi
 • Hur det går till att starta ett företag
 • De olika företagsformerna – fördelar och nackdelar
 • Kontroll och styrning av ett företag
 • Resultatberäkningar
 • Inkomster, intäkter och inbetalningar
 • Utgifter, kostnader och utbetalningar
 • Resultat- och balansrapport
 • Fasta och rörliga kostnader
 • Nollpunkt (break-even)
 • Säkerhetsmarginal
 • Täckningsbidrag och täckningsgrad
 • Kalkyler och lönsamhetsbedömningar
 • Resultatbudget och likviditetsbudget

  

Målsättning

 

Öka förståelsen för vad ett företag är, hur verksamheten fungerar och vilka förutsättningar som krävs för att uppnå lönsamhet. För att åstadkomma detta måste vi vara bekanta med de facktermer, ord och begrepp som förekommer inom företagsekonomin. Vi skall sträva mot en förståelse för grundläggande företagsekonomiska kalkyler och lönsamhetsbedömningar och hur dessa kan användas för att fatta korrekta beslut.

 

 

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer från utvärderingar:

 

Vilken otroligt bra lärare!

 

Mycket att hålla koll på, men

nu känner jag mig lugnare

 

Härligt att se sambanden

och få det så tydligt förklarat

 

Pedagogiskt upplägg och

utförande

 

Nu är företagsekonomi inte

längre det värsta jag vet

 

Fantastiskt att lära sig på ett

så stimulerande sätt

 

Mycket kunnig lärare med

förmågan att göra det

begripligt och lustfyllt

 

 

      

 

      

 

 

      Länk till vår bokhandel

 

 

 

     

 

      Litteratur

     www.blinfo.se