www.foretagsutbildningivast.se ©2011

 

 

 

Privatekonomi

 

Grundläggande kännedom om sin egen privatekonomi är centralt för att kunna fatta riktiga beslut. Tyvärr finns det i dag betydande brister i den svenska befolkningens kunskaper inom privatekonomi. Vi ställs inför beslut om hur vi skall placera våra pensionspengar och hur vi skall resonera kring bostadslån och sparande. Det kan vara viktigt att känna till vilka sparformer som existerar och hur dessa fungerar. Vad som händer om räntorna stiger och hur jag påverkas av detta blir också ovärderlig kunskap. 

 

Kursinnehåll

 

 • Bruttolön, nettolön och skatteavdrag
 • Bostadslån
 • Bundna och rörliga räntor
 • Konsekvenser av förändrad ränta
 • Ränteavdrag
 • Amorteringar
 • Sparformer
 • Aktier och fonder
 • Pensionssystemet
 • Allmän pension
 • Premiepension
 • Tjänstepension
 • Privat pensionssparande
 • Försäkringar

 

Målsättning

 

Att skapa förutsättningar till ökad förståelse för sin egen privatekonomi och vad man bör tänka på för att fatta förnuftiga beslut.

 

 

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

Kommentarer från utvärderingar:

 

Nyttig kunskap som man har

användning av

 

Rekommenderar starkt såväl

kursen som föreläsaren

 

Alla borde känna till det som

behandlas i denna kurs

 

Trevlig, social och kunnig

föreläsare med humor

 

 

 

 

 

      Litteratur

     www.blinfo.se