www.foretagsutbildningivast.se ©2011

 

 

 

 

Aktiekunskap

 

I och med pensionssystemet sparar nästan alla i aktier. Väldigt många är intresserade av aktiemarknaden och sparandet i aktier och aktiefonder är mycket omfattande. Detta innebär att vi ofta är starkt beroende av hur aktiemarknaden går och hur en osäker framtid kommer att påverka världens börser och våra värdepapper. Många känner sig dock osäkra över hur aktiemarknaden fungerar och vad det är som gör att en aktie ökar eller minskar i värde.   

 

Kursinnehåll

 

 • Vad är en aktie
 • A- och B-aktier
 • Stam- och preferensaktier
 • Aktiebolag
 • Aktiefonder, räntefonder och blandfonder
 • Obligationer
 • Aktiemarknaden
 • Marknadsplatser och börser
 • De olika listorna
 • Att läsa och förstå börslistan
 • Börsnotering
 • Fundamental och teknisk analys
 • Värdera en aktie – nyckeltal
 • Vad som påverkar aktiekurserna
 • Hur man gör för att handla med aktier
 • Mäklare
 • Courtage och avgifter
 • Insideraffärer
 • Premiepensionen
 • Optioner, terminer och warranter

 

Målsättning

 

Att förstå hur aktiemarknaden fungerar och vad som påverkar aktiekurserna och avkastningen på andra typer av värdepapper. Dessutom skall vi känna till hur man gör för att köpa och sälja aktier.

 

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer från utvärderingar:

 

Spännande, intressant och

innehållsrikt

 

Kunskaper jag kommer att ha nytta av resten av livet

 

Lugn, metodisk och rolig lärare

 

 

 

 

 

 

 

 

      Litteratur

     www.blinfo.se