www.foretagsutbildningivast.se ©2011

 

Om oss

 

Vision

 

Vår vision är att utifrån kundens behov och önskemål erbjuda högkvalitativa utbildnings- och konsulttjänster.

 

Vi sätter stort värde i att genomföra våra uppdrag seriöst, affärsmässigt och med hög kvalitet. Vi vill tillsammans med våra kunder skapa optimala förutsättningar och möjligheter att nå uppsatta mål på såväl kort som lång sikt.

  

Bakgrund

 

Vi på Företagsutbildning i Väst AB (Margarethe Fasnacht och Mikael Nodlycke) har mer än 20 års erfarenhet av utbildnings- och konsultuppdrag. Våra uppdrag har en mycket bred spännvidd och omfattar skiftande målgrupper.

 

Vi har gedigen akademisk utbildning inom marknadsföring, försäljning, ledarskap, företagsekonomi, juridik och pedagogik. Det som gör oss unika är att vi besitter såväl bred som djup formell och praktisk kompetens inom vårt verksamhetsområde.

 

Margarethe Fasnacht är utbildad marknadsekonom med fördjupade universitetsstudier inom bland annat marknadsföring, ledarskap och ekonomi. Utöver formell utbildning har hon arbetat som butikschef inom Lindex/Gulins och Indiska. Dessutom har Margarethe varit utbildningssamordnare på ICA och under flera år arbetat som verksamhetschef på utbildningsföretaget Handelsakademin AB.

 

Mikael Nodlycke har civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet med inritkning mot redovisning, beskattning och finansiering. Både Margarethe Fasnacht och Mikael Nodlycke har lärarexamen från Göteborgs universitet.

 

Utöver vår akademiska bakgrund har vi även mångårig detaljhandelserfarenhet. Vår bakgrund ger oss möjlighet att skräddarsy utmanande, inspirerande och verklighetsnära uppdrag.

 

För oss är det viktigt att erbjuda våra kunder konsulter med pedagogisk utbildning och bakgrund. Vi har mångårig erfarenhet inom såväl läraryrket som skolledning, vilket innebär att vi alltid strävar mot att kvalitetssäkra våra uppdrag utifrån ett pedagogiskt perspektiv.

 

Vi har ett brett nätverk av konsulter vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder så väl bred som djup kompetensutveckling oavsett om det gäller basutbud eller skräddarsydda uppdrag.

  

Pedagogik

 

Vi vill skapa och genomföra våra uppdrag på ett inspirerande, utmanande och lustfyllt sätt. För oss är det viktigt att skapa rätt pedagogiska plattform utifrån varje kunds unika behov. Vårt mål är att stärka våra kunder i deras ambitioner att hantera nya utmaningar. Vår bakgrund ger oss möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper till kundens verklighet.

  

Kärnvärden

  

Professionalism – Vår utbildningsbakgrund och erfarenhet säkerställer kunskapsinnehållet i våra uppdrag. Vi skall ha ett seriöst förhållningssätt i mötet med kunden.  

 

Engagemang – Vi bryr oss om våra kunder! För oss är det viktigt att alltid sätta kunden och individen i fokus.

 

Inspiration – I vårt möte med kunden skall vi alltid sträva mot ökat engagemang och en förhöjd motivation i en inspirerande miljö.

 

Resultatorientering - Vi vill tillsammans med våra kunder skapa helhetslösningar för att uppnå önskat resultat och kundnytta.

 

Flexibilitet – Vi har ett flexibelt förhållningssätt och ett nära samarbete med kunden.

 

Utmaning – Vår ambition är att ge våra kunder verktyg och metoder för att hantera nya situationer.

 

 

Sist men inte minst – det skall även vara lustfyllt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Margarethe Fasnacht