www.foretagsutbildningivast.se ©2011

 

 

 

 

Bokföring – Fördjupning

 

För att kunna fatta riktiga beslut och styra företaget mot önskade mål krävs information om hur verksamheten går. Förutom att företagaren själv vill känna till hur ekonomin ser ut så finns det flera aktörer i omgivningen som ofta vill ta del av företagets resultat och ekonomiska ställning. Det kan exempelvis vara banken som behöver underlag för att besluta om lån eller checkkrediter, leverantörer som funderar över om de vill/vågar göra affärer med företaget eller Skatteverket som bland annat kräver rapportering av moms, arbetsgivaravgifter och preliminär skatt. Informationen om företagets ekonomi erhålls genom att företaget registrerar alla affärshändelser som påverkar såväl resultatet som den ekonomiska ställningen.

 

Kursinnehåll

 

 • Resultat- och balansrapport
 • Momsredovisning
 • Personalens skatt och sociala avgifter
 • Skattedeklaration
 • Kreditfakturor
 • Inköp av inventarier
 • Finansiella inkomster och utgifter
 • Dröjsmålsränta
 • Kassarabatter
 • Handel med EU och övriga världen
 • Valutakursvinster och förluster
 • Om en kund inte betalar
 • Leverantörs- och kundreskontra

 

Målsättning

 

Att själv kunna sköta företagets löpande bokföring för att på så sätt bättre förstå verksamheten och vad som påverkar resultatet och den ekonomiska ställningen.

 

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer från utvärderingar:

 

Mycket givande och lärorikt

 

Efter detta kan jag själv

sköta min bokföring

 

Grundligt, förklarande

och verklighetsbaserat

 

 

 

 

   

 

 

   

 

      Litteratur

      www.blinfo.se