www.foretagsutbildningivast.se ©2011

 

 

 

Affärsjuridik – Bas & Fördjupning

 

Såväl privatpersoner som företag stöter dagligen på olika problem av juridisk art. Grundläggande kunskaper inom affärsjuridik kan ofta innebära att individen eller företaget undviker att hamna i besvärliga situationer, vilket kan vara avgörande för eventuell framgång i den bedrivna affärsverksamheten. Har vi kännedom om vilka konsekvenser våra handlingar kan få finns möjligheten att förebygga eller minimera möjliga konflikter. Denna kurs inriktar sig i huvudsak mot det juridiska regelverket vid affärer av typen Business-to-Business.

 

Kursinnehåll

 

 • Associationsrätt
 • Konkurs och likvidation
 • Starta och driva företag
 • Företagsformer
 • Avtalsrätt
 • Köprätt
 • Fullmakter
 • Betalningsvillkor
 • Leveransvillkor
 • Factoring
 • Leasing
 • Skuldebrev
 • Dröjsmålsränta
 • Preskription av skulder
 • Tvistemål
 • Immaterialrätt – patent, varumärke, upphovsrätt och mönsterskydd
 • Marknadsföringslagstiftning
 • Konkurrens
 • Prisinformation
 • Produktansvar
 • Produktsäkerhet

 

Målsättning

 

Att ge grundläggande kunskaper och färdigheter inom det affärsjuridiska området för att därigenom förbättra möjligheterna till ett beslutsfattande utan juridiskt efterspel. Vi skall veta vad som gäller inom det affärsjuridiska området i Sverige och vilka regler vi har att förhålla oss till.

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

Kommentarer från utvärderingar:

 

Ovärderligt att känna till vad

som är rätt och fel

 

Många konkreta situationer

och case

 

Fantastisk lärare som gör

juridiken levande

 

Högsta betyg till såväl lärare

som till kursinnehåll

 

Omfattande kunskap som

presenteras tydligt

 

Ett måste för alla företagare

 

 

 

Länk till vår bokhandel

 

 

 

Litteratur

www.blinfo.se