www.foretagsutbildningivast.se ©2011

 

 

 

Lönsam butik

 

För lönsamhet är det viktigt att sälja butikens varor med tillfredsställande marginal och i så stor utsträckning som möjligt undvika svinn och prissänkningar. En annan viktig faktor att ta hänsyn till är butikens personalkostnader. Om förnuftiga beslut fattas inom dessa områden finns definitivt goda möjligheter till lönsamhet. Tyvärr upplever många butiker idag försämrad lönsamhet, vilket i många fall skulle kunna undvikas. Ansvaret ligger inte endast hos butikschefen utan samtliga anställda bör ha förståelse för  vad som påverkar butikens ekonomi. Samtliga beslut som fattas påverkar butikens lönsamhet och ekonomiska ställning och i många fall är det ganska enkelt att unvika onödiga fallgropar. Om samtliga anställda ges möjligheten till delaktighet i den ekonomiska planeringen kommer detta sannolikt at resultera i ökat engagemang och motivation.

 

Kursinnehåll

 

  • Branschgenomsnitt
  • Butikens nyckeltal
  • Vad som krävs för lönsamhet i butiken
  • Prissättning
  • Att sälja varorna till fullpris
  • Marginalens påverkan på företagets resultat
  • Marginal i kronor och procent
  • Effekter på resultatet vid svinn och rea
  • Vad krävs i ökad försäljning vid rea, nyanställning eller andra tillkommande kostnader
  • Personalkostnader och personalplanering

 

Målsättning

 

Att skapa förståelse för hur marginalen påverkar butikens lönsamhet och vikten av att butiken har korrekt bemanning.

 

 

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer från utvärderingar:

 

Äntligen känns det som jag

förstår hur det fungerar

 

Värdefull kunskap som man

har nytta av varje dag

 

Många kanonbra exempel

från verkligheten

 

 

 

 

 

Länk till vår bokhandel

 

 

 

Litteratur

www.blinfo.se